top of page

Ziraat GYO FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Net Aktif Değer Yöntemi,İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yöntemine %40’ar,Piyasa Çarpanı Analizine %20 ağırlıklık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz. Şirket’e yurtiçinde ticari faaliyeti itibarıyle aynı işi yapan benzer şirket olması nedeniyle yurtiçi benzer şirketlerin çarpanlarının kullanılmış olmasının yerinde olduğunu düşünüyoruz.


· Ziraat GYO için Yatırım Finansman tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan Şirket Değeri 7.530.847.582 TL’dir.


· Hesaplanan şirket değeri üzerinden %25 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 1,60 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.


Ziraat GYO FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.86MBbottom of page