YYLGD FTR Değerlendirme Raporu

· Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmış olup değerleme sırasıyla %60 ve %40 ağırlık verilmiştir. Şirket için hesaplanan ağırlıklandırılmış piyasa değeri 6.719 mn TL’dir. Değerlemede muhafazakar tarafta kalmak açısından iki yöntemede eşit ağırlık verilebilirdi görüşündeyiz.


· Çarpan Analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medya değer kullanılmasını, değerlemede FD/FAVÖK ve F/K çarpanlarına eşit ağırlık verilmiş olmasını makul buluyoruz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde projeksiyon döneminde varsayılan satış büyümelerine ulaşılamaması durumunda Şirket için farklı piyasa değeri ve pay başı değere ulaşılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· Şirket için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları yöntemleriyle hesaplanan halka arz iskontosu sonrası Şirket piyasa değeri 5.376 mn TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %20 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 12,50 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.YYLGD FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.09MB