SUNTK FTR Değerlendirme Raporu

· Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmış olup değerleme sırasıyla %40 ve %60 ağırlık verilmiştir. Şirket için hesaplanan ağırlıklandırılmış piyasa değeri 243,9 mn Avro’dur. Değerlemede muhafazakar tarafta kalmak açısından İNA Yöntemine %40, Piyasa Çarpanları Yöntemine %60 ağırlık verilmiş olmasını makul buluyoruz.


· Çarpan Analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medya değer kullanılmasını makul buluyoruz. İlaveten değerlemede FD/FAVÖK ve PD/Net Kar çarpanlarının eşit ağırlıklandırılmış olmasını ve yurtdışı çarpan analizinin değerlemede ağırlıklandırılmasını makul buluyoruz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları analizi Şirket’in fonksiyonel para biriminin Avro olmasından kaynaklı Avro bazlı yapılmıştır. Avro/ Türk Lirası kurundaki olası değişimlerin Şirket için hesaplanan özsermaye değerini ve pay başı değerini değiştirebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· İndirgenmiş nakit akımları analizinde uç değer hesaplamasında kullanılan sonsuz büyüme oranının %1,5 olarak alınmasını makul buluyoruz.


· Şirket için QNB Finans Yatırım Menkul Değerler tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları yöntemiyle hesaplanan ağırlıklandırılmış özsermaye değeri 243,9 mn Avro olup, 21.04.2022 TCMB Avro / Türk Lirası Alış Kuru (15,991) ile hesaplanan ağırlıklandırılmış özsermaye değeri 3.901 mn TL’dir. Şirket için hesaplanan birim pay değeri ise 32,51 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %20 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 26,00 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.SUNTK FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.14MB