SMRTG FTR Değerlendirme Raporu

· Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmıştır. Değerlemede İNA yöntemine %30 , Piyasa Çarpanları Yöntemine %70 ağırlık verilmiş olup, Şirket için hesaplanan ağırlıklandırılmış öz sermaye değeri 156.920 bin USD’dir. Değerlemede muhafazakar tarafta kalmak adına piyasa çarpanları yöntemine daha fazla ağırlık verilmiş olmasını makul buluyoruz.


· Piyasa Çarpanları Yönteminde Şirket’in halk arz sonrasında BIST Elektrik ve Yıldız Pazarda işlem göreceği öngörüsüyle değerlemede BIST Elektrik Endeksi’nin ve Yıldız Pazar’ın FD/FAVÖK çarpanlarının kullanılmasını makul buluyoruz. İlaveten muhafazakâr tarafta kalmak adına yurtdışı ve yurtiçi çarpan analizinde 2021 FD/FAVÖK çarpanı 20x üzerinde olan firmaların uç değer olarak kabul edilmesini ve değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına hesaplamada dikkate alınmamasını makul buluyoruz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde Şirket’in 2031 yılından sonrasına ilişkin büyüme oranının %1 olarak alınmasını makul buluyoruz.


· Şirket için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemiyle ve Piyasa Çarpanları yöntemiyle hesaplanan halka arz iskontosu sonrası birim pay değeri 14,0 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %20 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 14,0 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.