top of page

PSGYO FTR Değerlendirme Raporu

· Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde Net Aktif Değer (NAD) yöntemi kullanılmıştır. NAD yöntemiyle bulunan şirket özsermaye değerine %100 ağırlık verilmiş olup, ağırlıklandırılmış Şirket değeri 4.094.751.145 TL olarak hesaplanmıştır.


· Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları değerlemelerinde sıklıkla kullanılan yöntem olan Net Aktif Değer yönteminin değerleme çalışmasında kullanılmasını uygun bulmakla birlikte Pazar Yaklaşımı yönteminin de çalışmaya dahil edilebilirdi görüşündeyiz.


· Net Aktif Değer yönteminde toplam aktiflerin hesabında 21.09.2021 tarihinde Adım Gayrimenkul ve Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan Merkez Ankara Projesi değerleme raporuna göre projenin net gelir ve giderleri dikkate alınarak hesaplanmış net bugünkü değeri 2.071.360.330 TL, İstanbul Ortaköy (Next Level İstanbul) değerleme raporuna göre projenin net bugünkü değeri 2.360.813.713 TL’dir.


· Şirket için Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından Net Aktif Değer yöntemiyle hesaplanan halka arz iskontosu öncesi özsermaye değeri 4.094.751.145 TL, halka arz iskontosu öncesi birim pay değeri 20,47 TL’dir.


· Hesaplanan özsermaye değeri üzerinden %20 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 16,38 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.PSGYO FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.11MB

bottom of page