PETKM 200 günlük ortalama üzerinde


Senedin geçmiş fiyat yapısını incelediğimizde ; 6 aylık süreçte 4.17-3.27, 12 aylık süreçte ise 4.70-3.27 seviyeleri

arasında dalgalandığını gözlemliyoruz. 3.70-3.74 bölgesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3.87 ve 4.15

hedef seviyeler olarak takip edilebilir. 3.70 desteği altında ise senette bir miktar zayıflama beklenecektir.