Penta Teknoloji Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· Penta Teknoloji A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yöntemi ve Piyasa Çarpanı Analizine eşit ağırlık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz. Şirket’e hem yurtiçinde hem de yurtdışında ticari faaliyeti itibarıyle aynı işi yapan benzer şirket olması nedeniyle benzer şirketlerin çarpanlarının kullanılmış olmasının yerinde olduğunu düşünüyoruz.


· Çarpan analizinde yurt içerisinde faaliyet gösteren şirketlere %80 ,yurtdışında faaliyet gösteren şirketlere %20 ağırlık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz.


· Penta Teknoloji için İş Yatırım tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan Özsermaye Değeri 1.336.755.259 TL’dir.


Hesaplanan Özsermaye değeri üzerinden taban fiyat için %24,1, tavan fiyat için %9,8 halka arz iskontosu uygulanarak halka arz birim pay fiyatı taban fiyat için 32 TL, tavan fiyat için 38 TL olarak hesaplanmıştır.

Penta Teknoloji FTR Değerlendirme Raporu
.
Download • 2.27MB