PCILT FTR Değerlendirme Raporu

· PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizi (İNA) yöntemi ve piyasa çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA yöntemiyle bulunan şirket özsermaye değeri 342,43 milyon TL, Yurt dışı çarpan analizi ile bulunan Şirket özsermaye değeri 603,14 milyon TL olarak hesaplanmıştır. İNA analizi sonucunda Şirket için hesaplanan pay başı değer 9,77 TL olurken yurt dışı çarpan analizi ile hesaplanan pay başı değer 17,21 TL’dir. Değerlemede muhafazakâr tarafta kalmak açısından İNA yöntemine daha fazla ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Yurtdışı benzer işlem çarpan analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılmasını uygun bulmakla birlikte değerleme çalışmasına diğer faaliyet ve karlılık çarpanları da dahil edilebilirdi görüşündeyiz.


· Piyasa Çarpanları Analizine Şirket’in halka arz sonrasında işlem görmesi tahmin edilen pazarın çarpanlarının da değerlemeye dahil edilebilirdi görüşündeyiz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları analizinde risksiz faiz oranı olarak 02 Eylül 2021 tarihinde geçerli olan Türkiye 10 yıllık tahvil faizi %17,09 kullanılmış olup, söz konusu faiz oranının en son %20,32’e yükselmiş olmasının değerlemeyi etkileyeceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· Şirket için Global Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi özsermaye değeri 446,72 milyon TL’dir.


· Hesaplanan özsermaye değeri üzerinden %25,46 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 9,50 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.PCILT FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 914KB