Pazar Gruplarının Yeniden Belirlenmesi ve Dönemsel Endeks Değişiklikleri Hakkında Bilgilendirme

Payların pazarlar arası dağılımına ilişkin dönemsel değerlendirme çalışması tamamlanarak 01/10/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem görecek paylar belirlenmiştir.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde payların işlem göreceği pazarların belirlenmesine yönelik olarak yapılan değerlendirme sonuçlarına göre ilgili payların 01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni Pazar ve grup dağılımı ile Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endekslerinde 2021 yılı dördüncü üç aylık dönemi (01/10/2021 - 31/12/2021) için karar verilen değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.


Pay Dağılımları
.pdf
Download PDF • 261KB

Endeks Değişiklikleri
.pdf
Download PDF • 205KB