OYYAT FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde Özsermaye Artık Getiri Modeli ve Çarpan Analizi yöntemi kullanılmış olup, her iki yönteme de eşit ağırlık verilerek nihai şirket değeri hesaplanmıştır.Özsermaye Artık Getiri Modelinde, Şirket’in geleceğe yönelik faaliyet ve finansal durumuna ilişkin oluşturulan projeksiyonlar çercevesinde, Şirket’in bugünkü özsermayesi, özsermaye artık getirisinin bugünkü değeri ve artık getirinin nihai değerinin bugünkü değerinin toplamı olarak, Şirket’in özsermaye değeri hesaplanmıştır.


· Özsermaye maliyeti hesabında beta değeri olarak 0,73 olarak alınmıştır. Bunun yerine yeni halka arzlarda çoğunlukla kullanılan 1 değeri beta değeri olarak kullanılabilirdi.


· Ağırlıklı ortalama özsermaye maliyeti hesabında kullanılan %15 seviyesindeki 10 yıllık Türk tahvilin faizinin güncel seviyesinin %18,59 olduğu göz önüne alındığında %15’lik risksiz getiri oranının düşük kaldığını düşünüyoruz.


· Dolayısıyla, beta değerinin 1, risksiz faiz oranının %18 seviyelerinde alınması durumunda, Özsermaye Artık Getiri Modelinde, Şirket için hesaplanan 2.544 milyon TL’den daha düşük bir değer çıkacağı konusunun dikkate alınması gerektiğini düşünüyoruz.


· Çarpan Analizi yöntemi ile yapılan piyasa değeri hesaplamasında, çarpan olarak ‘’PD/DD’’ ve ‘’F/K’’ oranlarına yer verilmiştir. Çarpan Analizinde PD/DD ve F/K çarpanlarına göre hesaplanan ortalama Şirket piyasa değeri 1.533 mn TL olarak hesaplanmıştır.


· Şirket için Vakıf Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim hisse fiyatı 23,08 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %19,2 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 18,65 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.


OYYAT FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 732KB