OBASE FTR Değerlendirme Raporu

· Obase Bilgisayar Ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel olarak Pazar yaklaşımı - Piyasa Çarpanları Analizi (“Çarpan Analizi”) ve Gelir Yaklaşımı - İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (“İNA”) kullanılmıştır.

· Şirket için hazırlanan raporda 2022 Mart sonu ile 2030 yılları arasında Şirket iş planları, sektörel ve ekonomik beklentiler dikkate alınarak nakit akış projeksiyonu hazırlanmış ve 2030 yılı sonrası için nihai değer hesaplanması yapılmıştır. Nihai büyüme oranı %5 olarak dikkate alındığı belirtilmiştir.

· FD/FAVÖK çarpanı, benzer şirketlerin firma değeri ile FAVÖK’ünün bölünmesi sonucu elde edilen göstergedir. Emsal şirketlerin nakit yaratma kapasitesi, ülkeler arası vergilendirme farklılıklarını ortadan kaldırması, gelecekte kar yaratma kapasitesini gösterme konularında bir standart oluşturması ve şirketler arasında sağlıklı bir karşılaştırma yapılması mümkün kılması nedeniyle FD/FAVÖK çarpanı değerleme çalışmasında kullanılmıştır.

· Emsal şirketlerin seçimi yurt içi ve yurt dışı şirketler olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yurt içinde faaliyet gösteren toplam 11 şirket ve yurt dışında çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren toplam 32 şirket bu değerleme çalışmasına esas oluşturmaktadır. Medyan değerinin hesaplanmasında uç değerlere yer verilmemiştir. Uç değerler en düşük 7x, en yüksek ise 25x olarak belirlenmiştir.

· Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Şirketi’in değerlemesinde Çarpan Analizleri ve İNA eşit ağırlıklandırılmış olup, 464.443.393 TL özsermaye değerine ulaşılmıştır.

· Ödenmiş sermayesi 35.000.000 TL olan Şirket’in halka arz pay başına değeri 13,26 TL olarak hesaplanmıştır. %20,8 oranında halka arz iskontosu sonrasında halka arz fiyatı ise 10,50 TL olarak hesaplanmasını makul buluyoruz.


OBASE FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.03MB