MIATK FTR Değerlendirme Raporu

· Mia Teknoloji A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket özsermaye değeri 656.679.541 TL olurken Piyasa Çarpanları analizi ile bulunan şirket özsermaye değeri 551.576.841 TL’dir. Değerleme çalışmasında iki yönteme eşit ağırlık verilerek Şirket için hesaplanan ağırlıklandırılmış özsermaye değeri 604.128.191 TL’dir.· Piyasa çarpanları analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılmasını uygun buluyoruz. Değerlemede yurtiçi ve yurtdışı benzer şirket çarpanlarına eşit ağırlık verilmiş olmasını makul buluyoruz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde kullanılan sonsuz büyüme oranının %5 olarak alınmasını makul buluyoruz.


· Şirket’in değer tespitinde kullanılan İndirgenmiş Nakit Akımları yönteminde risksiz faiz oranı 2021 yılı için %19,52, 2022’den itibaren düşürülerek sırasıyla %15,30 ve diğer yıllar için %12,40 olarak alınmıştır. Risksiz faiz oranının sabit tutulması durumunda İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde farklı sonuç alınacağı dikkate alınmalıdır.· Şirket için Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz öncesi piyasa değeri 604.128.191 TL, iskonto öncesi pay başı değer 20,14 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %22 oranında halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 15,80 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.MIATK FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.40MB