Mercan Kimya FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında,İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yöntemine ve Piyasa Çarpanı Analizine eşit ağırlık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz. Şirket’e yurtiçinde ticari faaliyeti itibariyle aynı işi yapan benzer şirket olması nedeniyle benzer şirketlerin çarpanlarının kullanılmış olmasının yerinde olduğunu düşünüyoruz.


· Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan Özsermaye Değeri 495.339.806 TL’dir.


· Hesaplanan Özsermaye değeri üzerinden taban fiyat için %20,tavan fiyat için %5 halka arz iskontosu uygulanarak halka arz birim pay fiyatı taban fiyat 8,81 TL, tavan fiyat için 10,46 TL olarak hesaplanmıştır.

Mercan_Kimya_FTR_Değerlendirme_Raporu
.pd
Download PD • 951KB