Mayıs Dış Ticaret Dengesi Notları

Dış Ticaret dengesi Mayıs ayında 4,13 milyar $ açık vererek beklentilere paralel açıklandı.


TÜİK’in Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturarak açıkladığı GTS’ye göre geçici dış ticaret verileri; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar olurken, aynı dönem için ithalat rakamları %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 artarak 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi.


Mayıs ayında en çok ihracat yaptığımız ülke %8,5 ile Almanya (1 milyar 408 milyon dolar) olarak açıklanırken; %7’lik bir payla 1 milyar 152 milyon dolar ile ABD’ye ihracatımız 2. Sıradadır, 3. En büyük ihracat payımız 1 milyar 106 milyon dolar ile Birleşik Krallık’la gerçekleşirken ihracattaki toplam pay %6,7’dir, ardından 835 milyon dolar ile İtalya ve onu da 715 milyon dolar ile İspanya takip etmiştir. Bu ülkeler ile yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,6'sını oluşturmaktadır. İhracatta en büyük payı Avrupa Birliği’nin 27 üye ülkesi alırken, diğer tarafta ihracatın %68,4’lük bir payı muhtelif ülkelere dağıtılmıştır.


İthalatta Çin 2 milyar 633 milyon dolar ile en çok ithalat yaptığımız ülke olurken toplam ithalat içinde %12,8’lik bir payı haizdir, onu sırasıyla; Rusya %10’luk bir payla 10 milyar 312 milyon dolar ile takip etmekte olup, Almanya ile olan ithalatımız 9 milyar 354 milyon dolar olarak gerçekleşmiş, toplam ithalatta %8,6’lık bir pay tutmuştur. Bunun haricinde ABD ile ithalatımız 4 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleşirken, İtalya ile 4 milyar 575 milyon dolarlık bir ithalat görülmüştür. AB’nin toplam ithalatımız içindeki payı geçen sene aynı döneme göre %29,9’dan %32,6’ya yükseldiği görülmektedir.


Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Mayıs ayının bir önceki döneme göre %38,8 artarak 80 milyar 771 milyon dolar, ithalat %26,2 artarak 99 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %9,5 azalarak 20 milyar 554 milyon dolardan, 18 milyar 593 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde %73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %81,3'e yükseldi.