MAREN FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizi (İNA) yöntemi ve piyasa çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket özsermaye değerine %25, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket özsermaye değerine %75 ağırlık verilmiştir. Piyasa çarpanları analizinde yurtiçi benzer şirketlerin ve yurtdışı benzer şirketlerin Piyasa Değeri / Defter Değeri ve Firma Değeri / FAVÖK çarpanları kullanılmıştır.


· Şirket’ in esas faaliyet dışı karının yüksekliği nedeniyle çarpan analizinde Fiyat / Kazanç oranının kullanılmamış olmasını uygun buluyoruz.


· Yurtiçi benzer şirketler çarpan analizi ile Şirket için bulunan piyasa değeri 2.817.720.938 TL olurken, yurtdışı benzer şirketlerin çarpanları ile bulunan Şirket piyasa değeri 5.475.993.249 TL’dir. Piyasa çarpanları analizinde muhafazakar tarafta kalmak açısından yurtiçi benzer şirketlerin çarpanlarına hesaplamada daha fazla ağırlık verilebilirdi görüşündeyiz.


· Piyasa çarpanları yönteminde, yurtiçi ve yurtdışı benzer şirketlerin çarpanlarının ortalaması alınırken medyan kullanılmış olsaydı aritmetik ortalamaya göre daha düşük şirket değerlerine ulaşılırdı.


· Şirket değeri hesaplanırken muhafazakar tarafta kalmak açısından Müteahhitlik Geliri Dahil İNA yöntemine ağırlık verilmemesinin ve sunulan gerekçelerin makul olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket için Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi özsermaye değeri 3.472.399.723 TL’dir.


· Hesaplanan özsermaye değeri üzerinden %25,9 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 8,30 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.