MANAS FTR Değerlendirme Raporu

· Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Çarpan Analizi yöntemi kullanılmıştır. İNA analiziyle bulunan piyasa değerine %50, Çarpan Analiziyle bulunan şirket piyasa değerine %50 ağırlık verilmiştir. İndirgenmiş Nakit Akımları analizinde Şirket’in 2020-2025 dönemi satış projeksiyonundaki beklentilerin daha muhafazakar olabileceği düşünülmektedir.


· Benzer şirket çarpanları analizinde çarpanların medyan değerleri hesaplanırken uç değerlerin hepsi hesaplama dışı bırakılmamış olduğu görülmektedir. Şirket ile faaliyet alanı birebir benzer halka açık şirketin bulunmaması ve yurtdışı benzer şirketlerin değerleme çalışmasına dâhil edilmemesi dikkate alınmalıdır.


· Şirket için Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim hisse fiyatı 12,33 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %20 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 9,90 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.

MANAS FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 833KB