top of page

KONKA FTR Değerlendirme Raporu


· Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Piyasa Yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır. İNA yöntemiyle bulunan şirket özsermaye değerine %50, Piyasa Yaklaşımı yöntemiyle bulunan şirket özsermaye değerine %50 ağırlık verilmiştir. Pazar Yaklaşımı yönteminde Şirket’in özsermaye değeri hesaplanırken yurtiçi ve yurtdışı benzer şirkelere eşit ağırlık verilerek hesaplanmasını makul buluyoruz.


· Piyasa çarpanları analizinde değerleme çalışmasında hem faaliyet hemde karlılık çarpanlarının kullanılmış olmasını ve değerlemede eşit ağırlıklandırılmalarını uygun buluyoruz. Yurtiçi ve yurtdışı benzer işlem çarpan analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılmasını uygun buluyoruz.


· Beta katsayısı olarak BIST KAGT endeksinde işlem gören şirketlerin 12.10.2021 tarihli varlık betalarının medyan değeri alınmış olup Şirket’in borç/özkaynak oranına göre düzeltilmiştir. İhtiyatlılık açısından yeni halka arzlarda çoğunluklar kullanılan 1 değeri beta değeri olarak kullanılabilirdi görüşündeyiz.


· Şirket için Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz öncesi piyasa değeri 1.144.768.959,3 TL, iskonto öncesi pay başı değer 8,81 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %21,08 oranında halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 6,95 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.KONKA FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.41MB

bottom of page