Kalekim Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


• Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


• Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında, İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yöntemine %25,Piyasa Çarpanı Analizine %75 ağırlıklık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz. Şirket’e yurtiçinde ve yurtdışında ticari faaliyeti itibariyle aynı işi yapan benzer şirket olması nedeniyle benzer şirketlerin çarpanlarının kullanılmış olmasının yerinde olduğunu düşünüyoruz.


• İndirgenmiş nakit akımları analizinde Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti ve Uç Dönem Firma Değeri/FAVÖK çarpanındaki +/- değişimlere göre duyarlılık analizi sonucu Şirket Değerinde yarattığı etkinin gösterilmiş olmasını gayet uygun buluyoruz.


• İNA analizinde, Şirket’in fiili dönemlerdeki, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla %8,6, %11,3 ve %17,2 olan esas faaliyet kar marjının projeksiyon dönemlerinde, 2021 ve sonraki yıllarda iyileşmesini sürdürerek %18,2 ve 2030’a kadar %18,5’e kadar yükseleceği varsayılmıştır. Bu iyileşmenin 2021, 2022 ve 2023’deki ciddi tutarlardaki yatırımlar ve bunun getirdiği satışlardaki güçlü büyüme gibi dayanakları olduğunu düşünmekle birlikte, esas faaliyet kar marjında daha muhafazakar yaklaşımın mümkün olabileceği kanısındayız. İNA analizinin ağırlığının %25’de tutulduğunu görüyoruz.


• Kalekim için AK Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan birim pay değeri 16,80 TL’dir.


• Hesaplanan birim pay değeri üzerinden taban fiyat için %18,2 , tavan fiyat için %12,2 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 13,75 -14,75 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.

Kalekim FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.60MB