IMASM FTR Değerlendirme Raporu

· İmaş Makina Sanayi Anonim Şirketi ’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmıştır. Değerlemede muhafazakar tarafta kalmak adına İNA Yöntemine %55, Piyasa Çarpanları Yöntemine %45 ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Çarpan Analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılmasını makul buluyoruz. İlaveten Şirket için yurt dışı çarpan analizi yapılmış olmasını, çarpan analizinde yurt dışı ve yurt içi çarpanlara eşit ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Yurt içi çarpan analizinde Makina Metal Eşya Sektörü ile İmalat Sektörünün çarpanlarının kullanılmasını makul buluyoruz. İlaveten PD/DD ortalama çarpan değeri ile hesaplanan 2,2 milyar TL özsermaye değerinin muhafazakâr tarafta kalınarak değerlemede ağırlık verilmemesini makul buluyoruz. Yurt dışı çarpan analizinde piyasa değeri yüksek olan benzer şirketlerin uç değer olarak kabul edilmesini ve söz konusu çarpanların eliminasyona tabi tutulmasını makul buluyoruz.


· İndirgenmiş nakit akımları analizinde uç değer hesaplamasında kullanılan sonsuz büyüme oranının %2 olarak alınmasını makul buluyoruz.


· Şirket A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemiyle ve Piyasa Çarpanları yöntemiyle hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim pay değeri 18,39 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %18,44 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 15,00 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.IMASM FTR Değerlendirme Raporu (2)
.pdf
Download PDF • 1.24MB