IHAAS FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· İhlas Haber Ajansı AŞ'nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket öz sermaye değerine %50, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket öz sermaye değerine %50 ağırlık verilmiştir. Piyasa çarpanları analizinde yurtdışında faaliyet gösteren benzer şirketlerin Firma Değeri / FAVÖK (FD/FAVÖK) ve Fiyat Kazanç Oranı (F/K) kullanılmıştır. Piyasa çarpanları analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılabilirdi görüşündeyiz.


· Piyasa çarpanları analizinde değerleme çalışmasına diğer faaliyet ve karlılık çarpanları da dahil edilebilirdi görüşündeyiz.


· Fiyat tespit raporu tarihinde risksiz faiz oranı olarak alınan Türkiye 10 yıllık tahvil faizi %17,10 iken, söz konusu faiz oranının en son %20,31’e yükselmiş olması değerlemeyi önemli ölçüde etkileyebilecektir.


· İndirgenmiş nakit akımları analizinde Şirket’in kar marjlarında kademeli olarak sürekli iyileşme olacağı varsayılmış. Kar marjlarının gelecek yıllarda beklentilerin altında kalması şirket değerini olumsuz etkileyebilecektir. Şirket’in beta değeri olarak yurtdışı benzer şirketlerin ortalama beta değeri baz alınmıştır. Şirket’in yurtiçi piyasalarda işlem görecek olması sebebiyle değerlemede muhafazakâr tarafta kalma adına halka arzlarda sıklıkla kullanılan Beta değeri 1 olarak alınabilirdi görüşündeyiz.


· Şirket için Tera Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı ile hesaplanan adil piyasa değeri 228.796.673 TL ve halka arz ıskontosu öncesi adil pay başı değer 5,45 TL olarak hesaplanmıştır.


· Fiyat hesaplanırken uygulanan %15 halka arz ıskontosunun mevcut piyasa faizlerine kıyasla düşük kaldığı görüşündeyiz. Hesaplanan 4,60 TL halka arz fiyatını yukarıdaki çekincelerimiz haricinde makul buluyoruz.IHAAS FTR Değerlendime Raporu
.pdf
Download PDF • 1.42MB