İşsizlik Oranları - Ekim 2019

İktisadi faaliyetlerde takip ettiğimiz toparlanma sürecinin, işsizlik oranlarına da ekim ayı itibari ile yansımaya başladığını görüyoruz. Eylül’den ekime manşet veri %13,8’den %13,4’e gerilemiş durumda.


İşsizlikte trendi daha doğru tespit edebilmek için mevsim etkisinden arındırılmış, tarım dışı istihdam seviyesini takip ediyoruz, burada zirve temmuz ayı %16,6 idi, ekim ayı itibariyle %15,9’a gerilemiş durumda. Bu veri de bize işsizlikte tepeden bir dönüşe işaret etmekte.


Benzer şekilde genç nüfusta işsizlik oranlarımız hala çok yüksek olmakta birlikte %27’den %25,2’ye doğru bir geri çekilme var.


İstihdamdaki trendlere faaliyet kollarına göre baktığımızda ise;


İnşaatta 2018 ve öncesinde 2 milyon üzeri olan istihdam seviyemizin 1,5 milyon seviyelerinde dengeye geldiğini ve burada yeni iş kayıplarının azaldığını görüyoruz. 2018 başından beri her ay azalan istihdam sayımızda eylül ve ekimde yükseliş var.


Tarım sektöründe ise istihdam kaybı (oransal olarak inşaat sektörüne göre çok az olsa da) devam ediyor. 2018 başında ortalama 5,5 milyon olan istihdam 5 milyona doğru yaklaşmaya devam ediyor.


Sanayi sektöründe toparlanma devam ediyor, 2019 başında 5,4 milyona kadar gerileyen istihdam ekim itibariyle 25,6 milyon civarında.


Hizmet sektörü Türkiye ekonomisinde istihdamın lokomotifi olmaya devam ediyor. 2018 başında 15,6 milyon olan hizmet sektörü istihdamımızın ekimde 16 milyona kadar çıktığı görülüyor.


Özetle: İktisadi faaliyette yaz aylarından itibaren başlayan toparlanmanın gecikmeli olarak istihdam piyasasına da yansımaya başladığını görüyoruz. İstihdama etkinin gecikmeli olması iktisat kuralları içinde normal olarak tanımladığımız bir durum.


Veri gecikmeli geliyor, 2019’un kalan ayları için açıklanacak verilerde toparlanmanın devam etmesini bekliyoruz.