HTTBT FTR Değerlendirme Raporu

· Hitit Bilgisayar Hizmetleri AŞ'nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmıştır. Değerlemede her iki yönteme de eşit ağırlık verilmiş olup, Şirket için hesaplanan halka arz iskontosu öncesi öz kaynak değeri 132.045 bin USD’dir.


· Çarpan Analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılmasını uygun buluyoruz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde uç değer büyüme oranı olarak uzun dönem USD bazlı enflasyon beklentisinin kullanılmış olmasını makul bulmakla birlikte Şirket’in hali hazırda olgun bir şirket olmaması ve projeksiyon dönemi varsayımlarındaki yeni müşteri kazanımlarından gelen gelirlere ulaşılamaması durumunda Şirket için farklı bir öz kaynak değeri ve pay başı değere ulaşılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· Covid19 pandemisinin tekrardan kapanmalara yol açması ve havayolu şirketlerinin PAX hacimlerinin düşmesi, Şirket’in gelirleri içerisindeki en fazla ağırlığa sahip olan PAX bazlı PSS Hasılatının düşmesine, buna bağlı olarak projeksiyon döneminde varsayılan gelirlere ulaşılamaması durumunda Şirket için farklı bir öz kaynak değerine ve pay başı değere ulaşılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· Şirket için Ünlü Menkul Değerler tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemiyle ve Piyasa Çarpanları yöntemiyle hesaplanan halka arz iskontosu sonrası taban ve tavan birim pay değerleri sırasıyla 11,50 TL ve 12,50 TL ‘dir.


· Hesaplanan piyasa değeri üzerinden taban fiyat için %35,7, tavan fiyat için %30,1 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 11,50 TL ve 12,50 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.HTTBT FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.14MB