HEDEF FTR Değerlendirme Raporu Hakkında

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· Hedef Holding A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde Net Aktif Değer (NAD) yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır. NAD analizi ile bulunan şirket özsermaye değerine %50, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket özsermaye değerine %50 ağırlık verilmiştir. Piyasa çarpanları analizinde Borsa İstanbul’da işlem gören benzer şirketlerin PD/ DD çarpanı kullanılmıştır. Piyasa çarpanları analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına medyan değer kullanılmasını makul buluyoruz.


· Yurtiçi benzer şirket çarpan analizinde gelir ve faaliyet bazlı çarpanların değerlemede kullanılmamasının nedenini makul buluyoruz.


· Şirket için Bizim Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Net Aktif Değer Yaklaşımı ile hesaplanan adil piyasa değeri 620.170.532 TL ve halka arz iskontosu öncesi adil pay başı değer 2,48 TL olarak hesaplanmıştır.


· Hesaplanan adil pay başı değer üzerinden %21,0 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 1,96 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.HEDEF FTR Değerlendime Raporu
.pdf
Download PDF • 1.55MB