GLCVY FTR Değerlendirme Raporu Hakkında

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizi (İNA) yöntemi ve piyasa çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket özsermaye değerine %50, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket özsermaye değerine %50 ağırlık verilmiştir. Değerleme sonucunda İNA yöntemi ile bulunan özsermaye değeri 2.595.510 bin TL olurken, değerlemede %25 ağırlığa sahip yurtdışı benzer şirketlerin İD / FAVÖK çarpanı ile bulunan özsermaye değeri 1.838.438 bin TL’dir. İNA analizinde projeksiyon döneminde tahmin edilen nakit akımlarına ulaşılamaması durumunda İNA’nın farklı sonuç vereceği göz önünde bulundurulmalıdır.


· Piyasa çarpanları analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılabilirdi görüşündeyiz.


· Sonsuz büyüme oranının %5 olarak alınmasının makul olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket için Garanti Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi özsermaye değeri 2.241.942 bin TL’dir.


· Hesaplanan özsermaye değeri üzerinden %23,0 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 13,65 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.GLCVY FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.53MB