GENIL FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Çarpan Analizi Yöntemi kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan piyasa değerine %50, Çarpan Analiziyle bulunan şirket piyasa değerine %50 ağırlık verilmiştir. Çarpan Analizinde sadece FD/FAVÖK çarpanının kullanılmasının gerekçelerinin makul olduğu görüşündeyiz. Bununla birlikte, raporda net kar ve net kara dayalı marjlara da yer verilebileceğini düşünüyoruz.


· Şirket’in 2021 yılı büyümesinin, 2020 yılında pandeminin baskıladığı büyümeye göre, baz etkisiyle oldukça güçlü olacağı görülmektedir. Dolayısıyla 2021’in ardından, 2022 yılında da satış ve brüt kardaki sırasıyla %33,2 ve %39,1 gibi güçlü büyümenin devam edip etmeyeceği İNA değerlemesini önemli ölçüde etkileyecektir.


· Şirket için OYAK Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim hisse fiyatı 13,79 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %22 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 10,75 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.


GENIL FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.16MB