Galata Wind Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu

· Galata Wind Enerji A.Ş.'nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.


· Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da "ek satış hakkı" kapsamında halka arza konu edilebilecektir.


Bu itibarla "ek satış hakkı" kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 160.437.440 nominal değerdeki payları halka arz kapsamında olacaktır.


· Galata Wind Enerji A.Ş. ("GWIND") payları Borsa İstanbul A.Ş. "Yıldız Pazar"da işlem görecektir.


· Galata Wind Enerji halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.


· Bir lot payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.


· Galata Wind’in Fiyat tespit Raporuna ilişkin değerlendirme raporumuz ekte sunulmaktadır.

GalataWind FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.41MB