ENSRI FTR Değerlendirme Raporu

· Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi ve Piyasa Çarpanları Yöntemi kullanılmıştır. Değerlemede iki yönteme de eşit ağırlık verilmiş olup, Şirket için hesaplanan ağırlıklandırılmış öz sermaye değeri 528,3 mn TL’dir.


· Piyasa Çarpanları Yönteminde Şirket’in halk arz sonrasında BIST Ana Pazarda işlem göreceği öngörüsüyle değerlemede BIST Ana Pazarında işlem gören mali sektör dışındaki şirketlerin PD/DD ve FD/FAVÖK çarpanlarının kullanılmasını makul buluyoruz. İlaveten muhafazakâr tarafta kalmak adına değerlemede PD/DD yöntemine %70 ve FD/FAVÖK yöntemine %30 ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Çarpan Analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılabilirdi görüşündeyiz. İlaveten değerlemede yurtdışı çarpan analizi kullanılabilirdi görüşündeyiz.


· Şirket için Metro Yatırım Menkul Değerler tarafından İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemiyle ve Piyasa Çarpanları yöntemiyle hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim pay değeri 17,61 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %20,5 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 14,0 TL birim pay değerlerini makul buluyoruz.