ELITE FTR Değerlendirme Raporumuz

· Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) yöntemi ve Piyasa Çarpanları Analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket özsermaye değerine %50, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket özsermaye değerine %50 ağırlık verilmiştir. Piyasa çarpanları analizinde yurt içi ve yurt dışı benzer şirketler çarpanlarına değerlemede eşit ağırlık verilmiş olmasını uygun buluyoruz.


· Piyasa çarpanları analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değerin kullanılmasını uygun bulmakla birlikte değerleme çalışmasına diğer faaliyet ve karlılık çarpanları da dahil edilebilirdi görüşündeyiz.


· İndirgenmiş Nakit Akımları Analizinde kullanılan sonsuz büyüme oranının %5 olarak alınmasının makul olduğunu düşünüyoruz. Şirket’in beta değeri yurtdışında işlem gören benzer şirketlerin 15.10.2021 tarihli varlık betasının Şirket’in Borç / Özkaynak oranına göre düzeltilerek kullanılmıştır. Şirket’in satışlarının %90 ‘ndan fazlasını yurtdışına yapması, borçlarının tamamının döviz cinsinden olması sebeplerinden ötürü değerlemede yurtdışı benzer şirketlerin varlık betalarının kullanılmasını uygun buluyoruz.


· Şirket için Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz öncesi piyasa değeri 1.025.532.966 TL, iskonto öncesi pay başı değer 20,51 TL’dir.


· Hesaplanan pay başı değer üzerinden %20,53 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 16,30 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.ELITE FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.59MB