• Cihan Balaman

E-DATA FTR Değerlendirme Raporu Hakkında

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· E - DATA Teknoloji Pazarlama A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Çarpan Analizi yöntemi kullanılmıştır. İNA analiziyle bulunan piyasa değerine %60, Çarpan Analiziyle bulunan şirket piyasa değerine %40 ağırlık verilmiştir.Çarpan analizinde Şirket’in özsermaye değeri hesaplanırken yurtiçi ve yurtdışı benzer şirkelere eşit ağırlık verilerek hesaplanmasını makul buluyoruz.


· Şirket’in indirgenmiş nakit akımları analizi ile değerlemesinde, gelecek projeksiyon dönemlerinde, piyasa faiz oranlarında düşüş olacağı varsayımı ile risksiz faiz oranının 2021’deki %18,6 seviyesinden 2025’e kadar %13,8 seviyesine gerileyeceği varsayılmıştır. Buna bağlı olarak da ağırlıklı ortalama özsermaye maliyeti 2021 için %24,41 alınırken, projeksiyon döneminde gerileyerek 2025’de %19,27’ye kadar düşeceği varsayımı ile hesaplama yapılmıştır.


· Benzer şirket çarpanları analizinde ise, çarpanların medyan değerleri hesaplanırken uç değerlerin hepsi hesaplama dışı bırakılmamış olduğu görülmektedir.


· Şirket için A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim hisse fiyatı 7,82 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %23,30 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 6,00 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.

EDATA FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 795KB

15 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör