top of page

Cari İşlemler Dengesi - Kasım 2019

CARİ DENGE NEGATİFE DÖNDÜ


İktisadi faaliyetlerde takip edilen ivmelenmeyle birlikte cari işlemler dengemiz kasım ayı itibariyle yeniden negatif bölgeye geçti. Kasım ayı cari dengemiz 518 milyon dolar açık yönünde oldu.


Dış ticaret dengesi kalemi 1,1 milyar açık negatif bölgeye geçişte ana etken oldu.

Yaz aylarında turizm katkısıyla 5 milyar dolara kadar yükselen hizmet dengesi kalemi ise 1,6 milyar dolara kadar geriledi. Yaz ayları itibariyle bu kalemin pozitif etkisini daha güçlü hissedeceğiz.


Portföy yatırımları 2.050 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 255 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 151 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.


Önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesindeki negatif eğimin sürmesini bekliyoruz.

bottom of page