top of page

BİOTREND ENERJİ FTR DEĞERLENDİRME RAPORU

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ


· Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin yeterince detaylı, açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz.

Şirket’e, sektöre, Şirket’in sektördeki yerine ve projeksiyonların varsayımlarına ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yönteminin sırasıyla %25 ve %75 oranında ağırlıklı olarak kullanılmış olmasını uygun buluyoruz.

İNA analizine daha fazla ağılık verilmiş olmasının Şirket’in ciddi kapasite artırımlarının değerlemeye yansıması bakımından tercih edilmiş olduğunu düşünüyoruz.


· Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş. için TSKB tarafından Piyasa Çarpanları ve İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemleri ile hesaplanan Şirket Değeri 2.783,5 mn TL’dir.


· Hesaplanan şirket değeri üzerinden %24 - %17 oranlarında halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 16,5 – 18,0 TL halka arz fiyat aralığını makul buluyoruz.

Biotrend Enerji FTR Değerlendirme Raporu
.
Download • 924KB

bottom of page