top of page

Barem Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

· Barem Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel olarak Pazar yaklaşımı - Piyasa Çarpanları Analizi (“Çarpan Analizi”) ve Gelir Yaklaşımı - İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (“İNA”) kullanılmıştır.

· Değerlemede İndirgenmiş Nakit Akımı Analizine (İNA) 50%, Piyasa Çarpanları Analizine %50 (Bist Kağıt-Basım Endeksi 40%, Yurtdışı Benzerler 10%) ağırlık verilmiştir.

· Piyasa çarpan yönteminde Şirket’in sektöründe sıkça kullanılan Firma Değeri/EBITDA (EV/EBITDA) ve Fiyat/Kazanç (F/K) çarpanları kullanılmış ve son 12 aylık gerçekleşen (31.03.2021-31.03.2022) EBITDA ve net dönem karı ve 2022 tahmini EBITDA tutarı esas alınarak şirket piyasa değeri hesaplanmıştır.

· Şirket'in kaldıracı belirlenirken iterasyon yaklaşımı, benzer şirketlerin ortalama kaldıracı ve yönetim beklentileri dikkate alınmıştır. 10 yıllık devlet tahvilinin 6 aylık ortalama verisi olan %23,9 risksiz getiri olarak alınırken, %5,5 sermaye piyasası risk primi varsayılan ile %25,3 AOSM belirlenmiştir.

· İnfo Yatırım Menkul Değerle A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Şirketi'nin değerlemesinde Çarpan Analizleri ve İNA eşit ağırlıklandırılmış olup, 2.044 mn TL öz sermaye değerine ulaşılmıştır.

· %21 oranında halka arz iskontosu sonrasında halka arz fiyatı ise 36,00 TL olarak hesaplanmasını makul buluyoruz.BAREM FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.25MB


bottom of page