top of page

Başkent Doğalgaz Dağıtım FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’in fiyat tespitinde İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemi ve Çarpan Analizi yöntemi kullanılmış olup, her iki yönteme de eşit ağırlık verilerek nihai şirket değeri hesaplanmıştır.


· Özsermaye maliyeti hesabında beta değeri olarak 0,26 olarak alınmıştır. Bunun yerine yeni halka arzlarda çoğunlukla kullanılan 1 değeri beta değeri olarak kullanılabilirdi.


· İNA analizinde Şirket’in mevcut %11 olan FAVÖK marjının projeksiyon dönemi boyunca artarak %18’e çıkacağı öngörülmüştür. Risksiz getiri oranı olarak kullanılan 12 Mayıs 2021 tarihli 10 yıllık tahvil faizi olan %18,21 yakın tarihteki artışı yansıtıyor olmakla birlikte, projeksiyon dönemi boyunca enflasyon tahminlerine paralel olarak azalacağı varsayımını muhafazakar bulmuyoruz ve genellikle halka arzlarda uygulanan bir yaklaşım olmadığını görüyoruz.· Çarpan Analizi yöntemi ile yapılan piyasa değeri hesaplamasında, yurtiçi benzer şirket seçilirken BIST Elektrik endeksi altında yer alan şirketlerin çarpanları kullanılmış olup, Yurtiçi Benzer Şirketlere %80,Yurtdışı Benzer Şirketlere %20 ağırlık verilmiştir. Değerlemede çalışmasında FD/FAVÖK oranına ilaveten F/K oranına da yer verilebilirdi.


· Şirket için Garanti Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi birim hisse fiyatı 12,73 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %23,65 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 9,72 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.

BASGZ FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 747KB

bottom of page