AYDEM FTR DEĞERLENDİRME RAPORU

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

· Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında Piyasa Çarpanları Analizi ile Defter Değeri Yönteminin eşit ağırlıklı olarak kullanılmamış olmasını uygun buluyoruz. Çarpan analizinde enerji şirketleri için elverişli bir gösterge olrak kabul edilen FD/Kurulu Güç çarpanının ve şirketin faaliyet konusu ve işleyişi açısından da FD/FAVÖK çarpanının kullanılmasının uygun olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’e yurtiçinde ticari faaliyeti itibariyle aynı işi yapan benzer şirket olması ve Yurtdışı benzer şirketlerin de değerleme çalışmasına dahil edilmesini doğru bulmaktayız.

· Şirket için Piyasa Çarpanları ve Defter Değeri yöntemleri ile hesaplanan özsermaye değeri 7.698.902.939 TL’dir.

· Aydem Yenilenebilir Enerji’nin Çarpan Analizi ve Defter Değerine göre hesaplanan 8,5 TL – 9,90 TL pay başı fiyatını ve Halka arz fiyat aralığı hesaplarken uygulanan %23 ve %10 iskonto oranlarının makul ve yeterli olduğu görüşündeyiz.


Aydem FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 1.05MB