ATP FTR Değerlendirme Raporu

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

· Şirket’in özsermaye değerinin hesaplanmasında,İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi Yöntemine %50, Piyasa Çarpanı Analizine %50 ağırlık verilerek hesaplanmasını uygun buluyoruz. Şirket’e hem yurtiçinde hem de yurtdışında ticari faaliyeti itibariyle aynı işi yapan benzer şirket olması nedeniyle benzer şirketlerin çarpanlarının kullanılmış olmasının yerinde olduğunu düşünüyoruz.· Şirket için İŞ Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı yöntemleri ile hesaplanan Şirket değeri 1.065.695.366 TL’dir.


· Hesaplanan şirket değeri üzerinden %32,4 halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 24 TL halka arz fiyatını makul buluyoruz.

ATP Ticari Bilgisayar FTR Değerlendirme
Download • 1.25MB