top of page

Astor Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme

• Astor Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

• Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel olarak Pazar yaklaşımı - Piyasa Çarpanları Analizi (“Çarpan Analizi”) ve Gelir Yaklaşımı - İndirgenmiş Nakit Akımı Analizi (“İNA”) kullanılmıştır.

• Değerlemede İndirgenmiş Nakit Akımı Analizine (İNA) ve Piyasa Çarpanları Analizine eşit ağırlık verilmiştir.

• Yurt içi çarpan analizinde, yurt içi benzer şirket sayısının az olması nedeniyle BİST-Metal Eşya Makine Endeksi'nde işlem gören şirketler ve BIST-Yıldız Pazar'da işlem gören sanayi şirketlerinin 18.11.2022 tarihi itibarıyla verileri dikkate alınmıştır. Ayrıca, çarpan analizine yurt dışı seçilmiş benzer şirketlerin 18.11.2022 tarihli verilerine göre güncel değerleme çarpanları da dahil edilmiştir.

• TEB Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Çarpan Analizi ve İNA ile bulunan Şirket’in nihai piyasa değeri 14.085.908.275 TL olarak bulunmuştur.

• Şirket’in piyasa değerine uygulanan %24,60 halka arz iskontosu sonrası halka arz birim pay değeri 12,50 TL olmasını makul buluyoruz.ASTOR FTR Değerlendirme Raporu
.pdf
Download PDF • 475KB

bottom of page