ANGEN FTR Değerlendirme Raporu Hakkında

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ· Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri AR-GE Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin fiyat tespit raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket’in fiyat tespitinde indirgenmiş nakit akımları analizi (İNA) yöntemi ve piyasa çarpanları analizi yöntemleri kullanılmıştır. İNA analizi ile bulunan şirket özsermaye değerine %60, piyasa çarpanları analiziyle bulunan şirket özsermaye değerine %40 ağırlık verilmiştir. Piyasa çarpanları analizinde Borsa İstanbul’da işlem gören benzer şirketlerin çarpanlarına ve Uluslararası piyasalarda işlem gören benzer şirket çarpanlarına eşit ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Piyasa çarpanları analizinde değerleme çalışmasına diğer faaliyet ve karlılık çarpanları da dahil edilebilirdi görüşündeyiz. Yurtiçi benzer şirket çarpan analizinde uç değerlerin değerlemeyi olumsuz yönde etkilememesi adına ortalama değer yerine medyan değer kullanılabilirdi görüşündeyiz.


· 2021 yılı sonrasında COVID-19 ile ilgili gelirlerin azalarak devam edeceği, projeksiyon döneminde Şirket’in gelirlerini normalize ederek değerleme yapılmasını, Piyasa Çarpanları Analizinin mevcut durumu yansıtması ve COVID-19 ile ilgili gelirlerdeki normalizasyonu daha iyi yansıtmasından dolayı İNA yöntemine %60 ağırlık verilmesini makul buluyoruz.


· Sonsuz büyüme oranının %5 olarak alınmasının makul olduğunu düşünüyoruz.


· Şirket için AK Yatırım Menkul Değerler tarafından Piyasa Yaklaşımı ve Gelir Yaklaşımı ile hesaplanan halka arz iskontosu öncesi 1 TL nominal değerli pay başına düşen ortalama fiyat 30,52 TL’dir.


· Hesaplanan birim pay değeri üzerinden %31,2 - %26,3 oranlarında halka arz iskontosu uygulanmış olmasını ve 21,00 – 22,50 TL halka arz fiyat aralığını makul buluyoruz.ANGEN FTR Değerlendime Raporu
.pdf
Download PDF • 1.27MB